top of page

PANDEN

RS_ouborg_baronielaan.jpg

BARONIELAAN 1

Dit gemeentelijk monument uit 1901. Ontworpen door de bekende Bredase architect  Marijnen, staat op de hoek van de Baronielaan en de Ginnekenweg. Bij het ontwerp van de statige Baronielaan (1896) moesten destijds de hoekpanden qua stijl en niveau vergelijkbaar zijn met die aan de ingang van de Wilhelminastraat (vanaf de Singelbrug).


In 1969 werd de bel-etage verbouwd tot café. Het echtpaar Grouls heeft er toen ‘Café-Petit Restaurant Huize Louise’ van gemaakt. Dit etablissement werd vooral bezocht door bridgeclubs en gezelligheidsverenigingen. In 1986 is de zaak gesloten. De Banque de Paris wilde het pand al in 1977 slopen om op die locatie een nieuw kantoor te bouwen. De gemeente Breda wees dit plan echter af en verhief het tot beschermd monument.


Na een grondige restauratie kwam het eind 1986 ingebruik als hoofdkantoor voor de Ouborg Group.

IMG_6227.jpg

GINNEKENMARKT 4

Het negentiende -eeuwse huis Markt 3-4 werd op 3 september 1900 via een openbare verkoping voor 6.970,- gulden verkocht aan slager Henrikus van Opstal. Deze was zelf gevestigd in het winkelpand Ginnekenmarkt 6.
Hij liet het oude huis Markt 3-4 afbreken en in de vorm van twee panden herbouwen  naar een ontwerp van architect Petrus Soffers.
In 1903 werd Markt 4 verkocht aan herbergier Willem Hendrik Gorissen, die dit een jaar later doorverkocht aan de manufacturier Petrus Antonius Mathijssen.
In 1933 werd brievenbesteller Carolus Wilhelmus Rops eigenaar van nummer 4. Hij liet in 1937 de voorgevel verbouwen. De pui kreeg de voor die tijd typerende geglazuurde blauwe tegeltjes. Zijn tabakswinkel, die tijdelijk gevestigd was in de winkel op Markt 6, werd verplaatst naar Markt 4. Na hem werd deze winkel nog tot rond 2003 voortgezet.
Vanaf 2003 heeft Ouborg Vastgoed het prachtige monumentale pand met winkelruimte, achterhuis en een sfeervolle bovenwoning gekocht en grondig verbouwd dit pand wordt verhuurd als winkel/ horeca ruimte met een bijbehorende horeca vergunning

11_edited.jpg

GINNEKENMARKT 9

Op deze plek stond in de 16e eeuw de boerderij ‘Den Hert’. Tot 1850 hebben achter het huidige pand ook nog grote schuren gestaan. Rond 1700 werd een groot deel van de westzijde van de Ginnekenmarkt (de huidige nummers 9, 10 en 11) in beslag genomen door herberg ‘Het Rood Hert’ of ‘Het Rood Hart’. Deze herberg, met overdekte kegelbaan en biljarttafel, heeft tot 1850 bestaan.
In 1879 werd Ginnekenmarkt 9 een notarishuis. Het pand werd namelijk bewoond door notaris Jonckheer, die in Ginneken notaris was van 1842-1879. Rond 1890 verhuisde hij naar een huis op de Ginnekenweg.
In 1906 kocht Antonius van Nooten  ( zoon van Johannes Petrus van Nooten en Jacoba Antonia de Rooij, vanaf 1860 herbergiers in herberg “De Vrachtwagen”) van Julia Gijsberta van der Sande het herenhuis Mark 9. Na een volledige renovatie betrok hij in 1910 het huis met zijn gezin. In 1917 werd hij gekozen tot wethouder en vervulde dit ambt tot aan zijn dood op 29 september 1931. Na het overlijden van de heer en mevrouw van Nooten, bleven de twee dochters het huis bewonen tot omstreeks 1980. In 1982 volgde een grote renovatie en aanpassing van het pand. Het werd weer gesplitst in een boven- en benedenwoning.
In 2001 werd het rijksmonument eigendom van Ouborg Vastgoed.

Liesboslaan 57.jpg

LIESBOSLAAN 57

Het pand betreft een zéér representatieve en centraal gelegen kantoorruimte, aan de liesboslaan, zijnde het fraai monumentaal gerestaureerde voormalige Van der Valk te Breda, ter hoogte van knooppunt Princeville en naast het nieuwe hotel/restaurant Princeville. De zeer gunstig gelegen nieuwe randweg Princenhagelaan heeft een directe aansluiting met de Zuidelijke Rondweg (Graaf Engelbertlaan), de A16 en de Ettensebaan. Ideaal gelegen in de driehoek Breda, Antwerpen en Rotterdam.

IMG_9518_edited.jpg

NIEUWE GINNEKENSTRAAT 18

Het pand gelegen aan de Nieuwe Ginnekenstraat 18 te Breda is in 1991 aangewezen als gemeentelijk monument.
Het vrijstaande, globaal blokvormige herenhuis in Neo-Renaissancestijl, dat direct aan de westelijke zijde van de Nieuwe Ginnekenstraat is gesitueerd werd gebouwd in 1883 in opdracht van een officier van de Koninklijke Militaire Academie, naar ontwerp van Ch. Suykerbuik. In 1928 is op het balkon aan de straatzijde een erker gebouwd in aangepaste stijl, naar een ontwerp van B. Steyler. Tevens werd in dat jaar de dakkapel geplaatst. Tevens werd ten gevolge van de nieuwe functie het interieur verbouwd met behoud van vele authentieke details. Momenteel bevindt zich hier de Whisky & Gin een sfeervolle distillatenlounge.

Raadhuisstraat 6.jpg

RAADHUISSTRAAT 6

Het hoofdkantoor van de Ouborg Group, waaronder Ouborg Vastgoed, is gevestigd in het prachtige gerenoveerde rijksmonument het Raadhuis (’t Raedthuys) anno 1792. Gelegen midden in de historische kern van de Bredase wijk Ginneken.
Het statige gebouw is ontworpen door de Bredase architect Herman Huysers, die ook verantwoordelijk was voor de Antoniuskathedraal in Breda. Kenmerkend voor het buitenaanzicht zijn de symmetrische trappen en een indrukwekkende monumentale deur tussen twee Korinthische zuilen.
Het pand heeft ruim 2 eeuwen gediend als raadhuis voor verschillende gemeenten. Daarnaast bood het onderdak aan andere overheidsdienaren, zoals de hulpveldwachter. Later was er een café en een “huis van arrest” gevestigd. Achter het pand bevinden zich nog enkele authentieke gevangeniscellen. Van 1811 tot 1878 zetelde op de bovenetage het kantongerecht van Ginneken.
Ouborg Monumenten Vastgoed verwierf het Raadhuis in 2004. In zijn huidige, gerestaureerde staat heeft het monument de voorname uitstraling van weleer.

IMG_6238_edited.jpg

RAADHUISSTRAAT 8/10

Bestaat uit een winkelruimte met bovenwoningen. In 1947 vestigde hier een ijzerwarenzaak.
Het pand heeft altijd een bestemming als winkelruimte met bovenwoning gehad.
In 2011 kocht Ouborg Vastgoed het pand met een opvallende winkelpui van Segeren van Tilburg Interieurs.
Na een grondige verbouwing is de winkelruimte als bovenwoning verhuurd.

IMG_6230.jpg

ULVENHOUTSELAAN 96

Op deze locatie aan de voormalige doorgangsroute Breda-Turnhout stond rond 1700 een huisje dat werd gebruikt door het gilde van de ‘Kloveniers’ die op het naastgelegen terrein schietoefeningen hielden. Na 1800 is hier een openbare horecagelegenheid ontstaan, die tot 1932 de naam ‘Chaams Herbergje’ droeg. Deze herberg was het eigendom van onder meer de bekende Ginnekense bakker Ballintijn en van slager Antonissen.


In 1930 werd het pand in opdracht van Cornelis Sips herbouwd tot ‘Café De Bieberg’.  Later nam Sips’ dochter de zaak over en zijn er op de Ulvenhoutselaan 96 onder andere ontelbare examenfeesten in de achterzaal gevierd.


In 2000 nam Ouborg Vastgoed het pand over. Restaurant Uijttewaal is er nu gevestigd, waar je terecht kunt voor een culinair avondje uit.

RS_ouborg_wilhelminapark.jpg

WILHELMINAPARK 17

In 1932 werd op het terrein van de toenmalige stadskwekerij een woonhuis voor dokter Brent Houben gebouwd. Het is ontworpen in Amsterdamse School-stijl door de Bredase architect Berben. Gedurende 36 jaar woonde Houben met zijn vrouw en negen kinderen  op deze fraaie locatie aan het Wilhelminapark. Ook voerde hij er een van de drukste huisartsenpraktijken van de Breda.


In 1969 trok de Vereniging voor Voogdij en Gezinsvoogdij (later de Stichting Jeugd en Gezin) in het pand. Momenteel is het in gebruik als kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Vanwege de uitstraling, de ligging en de gebruiksmogelijkheden is dit monument inzetbaar voor vele doeleinden.

Voor meer informatie neem contact op met ons.

bottom of page