top of page
RS_ouborg_baronielaan.jpg

BARONIELAAN 1

Dit gemeentelijk monument, op de hoek van de Baronielaan en de Ginnekenweg stamt uit 1901. Het is ontworpen door de bekende Bredase architect Michael Marijnen. Bij de ontwikkeling van de statige Baronielaan in 1986 was de opdracht de hoekpanden qua stijl en niveau aan te sluiten bij het eerste deel van de Wilhelminastraat (vanaf de Singelbrug).


In 1969 werd de bel-etage verbouwd tot café. Het echtpaar Grouls heeft er toen ‘Café-Petit Restaurant Huize Louise’ van gemaakt. Dit etablissement werd vooral bezocht door bridgeclubs en gezelligheidsverenigingen. In 1986 is de zaak gesloten. De Banque de Paris wilde het pand al in 1977 slopen om op deze locatie een nieuw kantoor te bouwen. De gemeente Breda ging voor dit plan echter af en wees het pand aan als beschermd monument.


Ouborg Vastgoed kocht het monument in 1996 en na een grondige restauratie werd het pand in gebruik genomen door de Ouborg Group. 

bottom of page